Výstava obrazů

Úvodní slovo kurátorky výstavy, PhDr.Aleny Podzemné k výstavě "Krajiny mých snů" v Galerii KZ v kině Svět ve Valašském Meziříčí, 31.3.2009 :

Sledujeme-li výtvarnou činnost Hany Bednářové v delším časovém úseku, musíme konstatovat, že se námětová oblast jejich obrazů proměňuje a posouvá.

Inspirace hledané v přírodním světě nejsou opouštěny, ale jsou doplňovány o podněty, které vycházejí z jejího lidského a velmi osobního prožívání složitého a nelehkého osudu nejbližší rodiny. V zorném úhlu jejího lidského a výtvarného zájmu se objevuje více figura - ženské torzo se zvýrazněnými znaky mateřství.

Siluety ženského těla jsou obtěžkány a doplněny uzavřenými útvary, jeskyňkami, ve kterých již pulzuje začínající křehký život.

Stejně jako autorka nahlíží za reálnou podobu květů, stromů, stébel a vytváří vlastní modely - typy těchto věcí, podobně promýšlí i kompozice figurální. Stylizuje ženskou figuru vlastními atributy do podoby znaku.

Je pro ni příznačná jistota při vytváření přehledných barevných struktur, někde drobnopisně uplatňovaných, také pravidelně geometrizovaných nebo sestavovaných do šachovnicových či okénkových tvarů. Lineárně obepínané, monolitně barevné tvary torz i květů jsou doplňovány jemnými rastry povrchu, který je v podkladové vrstvě obrazl reliéfně zpracován.
Její obrazy jsou charakterizovány čistou, jasnou a přehlednou barevností. Zůstává teplá i zemitá barevnost, v níž nechybějí výrazné tóny modří, zelení, s akordy bílé, zlaté a fialové, uplatňující se ve výkladů fantazijních květů a heraldických stromů. Přibyla černá barva, patrně jako výraz ohrožení a úzkosti, která je jistě v naději překonávána a udolávána soustřednou radostěn pulzijící silou tvořivého myšlení Hany Bednářové.


                       

 

Foto: Deník/Michal Mikulenka